Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

FreeBSD Kurulumuna Hazırlık (8.x ve 9.x için)

FreeBSD kurulum ve yapılandırma aracı olan sysinstall(8) ilk olarak FreeBSD 2.0sürümünde kullanılmaya başlanmış ve halen FreeBSD 8.xsürümlerinde kullanılmaya devam edilmektedir. FreeBSD 9.0 ileyerini bsdinstall'a bırakmıştır. FreeBSD 9.0'da halensysinstall bulunmakla birlikte kullanılmamaktadır. Eğer FreeBSD9.0 kurmak isterseniz sysinstall değil bsdinstall kullanacaksınız.Hem sysinstall hem de bsdinstall işlev olarak FreeBSD işletimsistemini bilgisayara kurup temel yapılandırma işlemlerini diskbölümleme, dosya sistemi oluşturma, sistem adı tanımlama, sistemkurulumu, kullanıcı hesapları oluşturma, ağ ara yüzlerininyapılandırılması ile isteğe bağlı olarak yazılım kurulumunu gerçekleştirmektedir.


FreeBSD KurulumuÖncesi İşlemler
Daha önce bir işletimsistemi kurulumu yaptıysanız, FreeBSD 8.x kurulumunusysinstall(8), FreeBSD 9.x kurulumunuda bsdinstall(8) ile rahatlıkla yapabilirsiniz. Kurulum işleminegeçmeden önce kurulum ve yapılandırma aşamaları hakkında bilgiedinmek işlemler sırasında karşılaşacağınız çeşitliseçenekler arasından seçim yapmanız ve/veya kurulum sürecinikendi tercihlerinize göre gerçekleştirmenizi kolaylaştıracaktır.Kurulum işlemini yapmadan önce bilgisayarınız üzerinde tek sabitdisk ve bunun üzerinde kurulu olan başka bir işletim sistemibulunuyorsa, disk üzerinde uygun araçları kullanarak FreeBSDiçin yer açmanız gereklidir. FreeBSD işletimsistemi primary partition – birincil disk bölümünekurulmaktadır. Bu nedenle iki veya daha fazla işletim sistemikullanıyorsanız kurulum öncesi diski nasıl bölümleyeceğinizbir diğer deyişle hangi sıra ile işletim sistemlerinikuracağınıza karar vermek için UNIX ve MBR partitions yazısındakiMultiboot çözümleri kısımını kaynak alabilirsiniz. Disküzerinde yeni ve boş bir bölüm oluşturmadan önce var olanişletim sisteminizi veya sitemlerinizin tam bir yedeğini alın.Yedekleme işleminin sorunsuz olarak gerçekleştiğinden veelinizdeki yedeklerin çalışır durumda olduğundan emin olmadanbir kurulum işlemi yapmayın.
Platform Desteği
FreeBSD projesinin ilkçıkış noktası kişisel bilgisayar – personal computer/PC –BSD 4.2'nin aktarılabilmesidir. Günümüzde FreeBSD piyasadabulunan bir çok platforma ve bu platformların farklı mimarilerineait sistemler desteklenmektedir. FreeBSD tarafından desteklenenmimarilerin tam bir listesihttp://www.freebsd.org/platforms/index.htmladresinden edinilebilir.
Alpha: Alphasistemler ilk gerçek 64 bit sistemdir. DEC tarafından üretilmişdaha sonra Compaq adı altındfa üretilmiştir. HP'nin Compaq satınalması ile HP markası ile üretilmiştir. AMD64 ve onu izleyenEM64T mimarilerinin çıkışı üzerine üzertimi sonlandırılmıştır.Halen HP tarafından garanti anlaşması ile bir Alphaedinebilirsiniz. FreeBSD 7.0 sürümünden itibaren Alphadesteklenen platformlardan çıkarıldı. FreeBSD alphe e-postalisteleri arşivi ise herkese açık ve erişilebilir durumdadır.Eğer Alpha üzerinde kurulum yapacaksanız OpenBSD veya NetBSDtercih etmeniz gereklidir.
AMD64: AMD'ninAMD64 ve INTEL'in Intel64 mimarisine sahip olan sistemlerdir. Eskiadı ile Hammer veya x86-64 mimarisi olarak da bilinir. Intelkarşılığı Yamhill, Clackamas Technology (CT), IA-32e ile EM64T(Extended Memory 64-bit Technology) işlemcileri bu platforma aitolan işlemcilerdir. AMD tarafındaki işlemci ailesi AMD Opteron™,AMD Athlon™ 64, AMD Turion™ 64, AMD Sempron™ ve sonrasıişlemcileri kapsamaktadır. Aynı platformdaki Intel işlemciler iseIntel vPro™, Intel Celeron D ( Prescott ve sonrası bazımodeller), Intel Centrino® Duo, Intel Centrino® Pro, Intel Viiv™,Intel Core™2 Extreme, Intel Core™2 Quad, Intel Core™2 Duo,Intel Xeon (3000-serisi, 5000-serisi ve 7000-serisi) işlemciler vesonraki modeller Intel®64 mimarisini kullanmaktadır.
İ386:32 bitlik işlemciye yani Intel 80386 ve sonrası işlemcilere sahipsistemlerdir FreeBSD 6.0-RELEASE ve sonrası sürümlerde GENERICkernel tarafından bu işlemciler desteklenmektedir. Halen tüm 32bitişlemciler bu isimle anılmaktadır.
Powerpc:Intel işlemcili olmayan Apple bilgisayarlar üzerinde kurulan veçalıştırılan FreeBSD dalıdır. Bu dal'da halen geliştirmeaşamasında kabul edilmektedir. Ancak resmi kurulum imajlarıyayınlanmaktadır. Apple iMac G3 350 Mhz, Apple iMac G3 DV SpecialEdition, Apple iMac G3 Revision B, Apple eMac 700 Mhz, Apple Mac MiniG4 1.4 Ghz, Apple Powerbook G4 1.33 Ghz, Apple Aluminium Powerbook G41.5 Ghz, Apple PowerMac G5, Apple iMac G5, Apple Xserve G5, ApplePowerMac G5 (2005'ten sonra üretilenler) powerpc işlemcisine sahipolan bilgisayarlardır.
ARM:ARM platformu geliştirme sürecindedir. Bir diğer deyişle kurulumimajları, sistem araçları, paketler ile ports ağacı resmi olarakdesteklenmemektedir. Ancak konuyla ilgilenen geliştiriciler bugörevleri üstlenerek yürütmektedir. ARM tabanlı bir sistemgeliştirecekseniz FreeBSD ARM tercih edebilirsiniz.
DesteklenenARM donanımlar, i80321 tabanlı Intel XScale® kartları vebunlardan IQ31244 ve IQ80321 kartları üzerinde kurulum yapılabilir.FreeBSD desteği CPU, PCI-X bus, em(4) ağ kartları ile UART vezamanlayıcılar tem olarak desteklenmektedir. i80219 XScaleişlemcisi ve EP80219 kartı, IXP425 ve Avila GW2348-4 kartları,Atmel AT91RM9200 CPU/Mikrokontrolcüleri desteklenmektedir. KwikbyteKB9202 kartları, BWCT ve Hot-e HL200 ince istemcileri tam olarakdesteklenen donanımlardır. Technologic Systems TS-7200,AtmelAT91SAM926x CPU ve Marvell Orion ARM SoC, Samsung S3C2XX0 serisi ileCirrus Logic EP93XX CPU desteği halen geliştirme aşamasındadır.
Kurulum için OlivierHouchard (cognet@FreeBSD.org) hazırladığı kılavuzdayararlanılabilir.
IA64:FreeBSD/ia64 projesi Intel IA-64 mimarisini kapsamaktadır. Resmikurulum imajları bulunmaktadır.
PC98: NECPC-98x1 (pc98) mimarisidir. Hem çekirdek hem de kullanıcıtarafında çalışan araçların tamamının kaynak kodunda PC98desteği bulunmaktadır ve FreeBSD 5.0-RELEASE'den beri tem olarakdesteklenen platformlardandır. Ancak FreeBSD 9.0-RELESE karşılaşılanbazı sorunlar nedeni ile şimdilik geliştirme aşamasında olanplatform olarak kabul edilmektedir. 9.0-RELEASE öncesi dallardahalen resmen tem desteklenen platformdur. PC98 ile çalışacaksanız8.x-RELEASE kullanmanız gerekecektir.
SPARC64:Fujitsu SPARC64® ve Oracle UltraSPARC® mimarilerini kapsamaktadır.Bu platform her ne kadar uzun süredir geliştirilmekte olsa da amd64 ve i386 platformları kadar gelişmiş kabul edilmemektedir. Bunedenle geliştirme aşamasında olarak kabul edilmektedir. SPARC64platformundaki sistemlerden denenmiş olanların bir listesibulunmaktadır. Kurulum yapmadan önce bu listeye göz atmanızyerinde olacaktır.
FreeBSD geniş platformdesteği sunmakla birlikte bu platformlarda yer alan donanımlarınhepsinin desteklemesi söz konusu değildir. Özellikle de donanımüreticilerinin donanıma ilişkin bilgi vermeyip, bunu kapalıkaynak kodlu sürücülerle destekleyerek pazara sunduklarını gözönüne alındığında durum daha kolay anlaşılacaktır. Bunedenle FreeBSD kurulumu yapmayı düşündüğünüz bilgisayarüzerinde bulunan donanımın bir listesini hazırlamak ve sonra bulisteyi kullanarak donanımların FreeBSD tarafından desteklenipdesteklenmediğini kurmak istediğiniz platform ve FreeBSD sürümüneait olan HardwareNotes.txt dosyasından kontrol etmeniz yerindeolacaktır.
Sistem Gereksinimi
FreeBSD kurmak içingereksinim duyacağınız minimum sistem gereksinimi, kullanımamacınıza göre değişkenlik gösterecektir. 32 bit işlemci içinminimum desteklenen işlemci 486'dır. Bellek olarak kurulumuygulamasının çalıştırılabilmesi için en az 32 MB RAMgereksinim vardır. Minimal bir kurulum yapacaksanız bu durumda diskalanı olarak da 250 MB yeterlidir. Bu değerler sisteminçalışabilmesi için asgari değerlerdir. Ancak bir masaüstü veyasunucu için bundan fazlasına gereksinim olacaktır.
İşlemci: İşlemciseçiminde FreeBSD Intel, AMD, Cyrix veya IBM vb bir sınırlamayoktur. FreeBSD çekirdeği için işlemcinin markası da önemlideğildir. Çekirdek işlemciyi tespit ettikten sonra kullanabildiğikomut setlerini çalıştırarak işlemciyi kullanacaktır. Dikkatetmeniz gereken sadece doğru platform için doğru kurulum imajınıkullanmak olmalıdır. GENERIC çekirdek yapılandırmasında pcplatformu için bakacak olursak desteklenen işlemci mimarisinin eneski üyesinin 486 olduğunu görebiliriz. 486 ile FreeBSDkullanabilirsiniz ama işlemler çok uzun sürecektir.
Bellek: Bellek miktarınıarttırmak kullanım amacınız ne olursa olsun sistem performansınaolumlu katkıda bulunacaktır. Kabul edilebilir bir performans için256 MB RAM en düşük bellek miktarıdır. Ayrıca kullanacağınızbazı dosya sistemleri için bellek miktarı kritik derecedeönemlidir. Örneğin ZFS dosya sistemini tüm özellikleri kullanmakisterseniz 4 GM RAM ve 64 bit işlemci asgari yapılandırmadır.Kural olarak da her 1 TB disk alanı için 1 GB RAM gerekecektir.
Sabit Disk: FreeBSD ileIE, PATA/SATA ve SCSI/SAS diskleri kullanabilirsiniz. Kullanacağınızdiski seçerken sisteminin kullanım amacı önemlidir. Sık sıkdiske yazılıp okunuyorsa bu durumda SAS/SCSI diskler IDE vePATA/SATA disklere göre daha iyi performans verecektir. IDE,PATA/SATA disklerde veri tek kanal üzerinden aktarılır. Bir kanaltakılı olan disk sayısının arttırılması da kanal bantgenişliğinin diskler arasında paylaşılması anlamına gelir.SATA diskler de tek kanal üzerinden veri iletildiği için IDE vePATA göre daha performanslıdır. Bazen bir SATA kanalına takılanbölücü/splitter ile tek kanal üzerinden çift disk kullanılabilirbu durumda performans yarı yarıya düşecektir. Eski bir sisteminizvarsa bu durumda IDE diski ve optik sürücüyü ayrı IDEkanallarına takıp daha sonradan eklenecek ikinci bir diski deikinci IDE kanalında slave olarak bağlamak uygun bir çözümolacaktır. Zira optik sürücü disk kadar sık kullanılmayacağındandisk tek bir IDE kanalına takılıymış gibi çalışacaktır.Olası bir performans dar boğazını böylelikle aşabilirsiniz.
Sabit diskinizinbüyüklüğü de kullanım amacınıza göre değişecektir. Birkutunun dibinde bulduğunuz 1.2 GB büyüklüğündeki IDE diskeFreeBSD kurabilirsiniz ancak bu disk üzerindeki alanın kısazamanda yetersiz kalacağını görebilirsiniz. Zira bu büyüklüktekibir disk üzerinde /usr bölümü kısa zamanda dolacaktır. Helehele LibreOffice/OpenOffice derlemeyi düşünüyorsanızkullanacağınız diskin büyüklüğünün en az 10 GB olmasızorunludur.
FreeBSD'i işletimsistemini sunucu olarak kullanacaksanız, sunucunun web, posta, ftpveya kayıt sunucusu olarak kullanılması durumunda diskgereksinimleri ve tercih edilecek kontrolcü ve disk bölümününhangi disk veya diskler üzerinde olacağı da önceden belirlenipbuna göre donanım seçilip disk bölümleri de bu gereksinimler veamaçlar dikkate alınarak oluşturulmalıdır.
Disk Bölümleri veBüyüklükleri
Bir çok işletim sistemidiski tek bir bölüm olarak kullanmanızı teşvik eder. Bu durumdadisk üzerinde sadece tek bir işletim sistemi kurabilirsiniz.Diğerleri için yer kalmayacaktır. Windows işletim sistemiailesinin farklı sürümleri tek bir disk bölümü üzerindebirlikte kullanabilmektedir ama farklı işletim sistemleri tek birdisk bölümünde kurulup kullanılamamaktadır. Bu durumda diskbölümlerini düzenleyen uygulamalar ile disk üzerinde boş alanyaratabilirsiniz. Bu yaratılan boş alan üzerine yerni bir işletimsistemi kurabilirsiniz. Ancak her işletim sistemi bu yeni açılanaalan üzerinde kurulmayabilir. Bu nedenle tek bir işletim sisteminibir tane büyük disk alanını kullanacak şekilde sisteminizekurmak yerine diskinizi bölümleyerek kullanmanız yerindeolacaktır. FreeBSD'i tek işletim sistemi olarak kullanmak istesenizde diğer BSD işletim sistemleri gibi diskiniz gene bölümlenecektir.Bu garip gelebilir ama UNIX sistemler ile çalışıyorsanız buolağan uygulamadır. Diskinizi bölümlemeniz için bir çok nedenvardır:
FreeBSD kurmayıplanladığınız bilgisayar üzerinde ister tek işletim sistemiolarak isterseniz Windows, Linux dağıtımı vb bir başka işletimsistemi ile birlikte kurup kullanmayı planlıyor olsanız bile herdurumda diski bölümlemeniz gerekecektir. Ayrıca diskinizi tek birişletim sistemi ve birden çok işletim sistemi kurarak kullanmak dafarklı şekillerde disk bölümlemeyi gerektirir.
Her işletim sisteminetek bölüm yeterli olur diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuzdemektir. Neden diye soracak olursanız, birincisi sabit diskiniz birmotora takılı olan bir çok diskten oluşur. Sabit diski oluşturandisklerin açısal hızı aynıdır ama disk üzerindeki bir noktanınçizgisel hızı değişkendir; bazıları daha hızlı dönerbazıları daha yavaş. Sık erişilen veriyi daha hızlı dönendisk alanı üzerinde tutarsanız sistemin genel olarak performansınıiyileştirmiş olursunuz. Bunu yapabilmenin tek yolu da diskinizibölümlemektir. İşletim sistemi bu disk bölümlerini gerektiğigibi kullanır. Her bir disk bölümü için ayrı kurallartanımlayabilirsiniz ve bu disk bölümleri bu kurallara göreişletim sistemi tarafından gerektiği gibi kullanılır.
Tek bir bölüm olarakbölümlenmiş bir sistemde olası bir dosya sistemi hatasıdurumunda, sistemi başlatmak söz konusu olmaz. Öte yandan diskifarklı bölümlere ayırdıysanız, yine olası bir hata surumundasağlam disk bölümü üzerindeki dosyaları kullanarak sistemibaşlatabilirsiniz. Bölümlenmiş bir diskte olumsuz durumlardankaynaklanan kayıplar her zaman için asgari düzeyde kalacaktır.
Sık okunan/yazılanverilerin tek disk bölümüne sahip olan sistemlerde sisteminperformansını olumsuz etkilemeleri kaçınılmazdır. Bunun nedenisabit diskin tasarımı ile büyük ve tek disk bölümünün biraraya gelmesidir. Sabit diskler içerisinde bir motor ile döndürülenbir çok plakadan oluşur. Sabit diski oluşturan disklerin açısalhızı aynı olurken ama disk üzerindeki bir noktanın çizgiselhızı değişkendir; bazıları daha hızlı döner bazıları dahayavaş. Sık erişilen veriyi daha hızlı dönen disk alanıüzerinde tutarsanız sistemin genel olarak performansınıiyileştirmiş olursunuz. Bunu yapabilmenin tek yolu da diskinizibölümlemektir. İşletim sistemi bu disk bölümlerini gerektiğigibi kullanır. Her bir disk bölümü için ayrı kurallartanımlayabilirsiniz ve bu disk bölümleri bu kurallara göreişletim sistemi tarafından gerektiği gibi kullanılır.
Aynı bilgisayarı birdençok kullanıcı kullanıyorsa her bir kullanıcının verilerinintek bir bölümden oluşan disk bölümünü kısa sürede doldurmasıkaçınılmazdır. Günümüzde sabit disklerin kapasitelerinin çokbüyük olması bu sorunun ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez,tersine sorunun biraz daha geç ortaya çıkacağı anlamına gelir.Ayrıca kullanıcı verilerin yer aldığı bölüm üzerindeherhangi bir setuid sahip olan bir uygulama hatta daha da ilerigidersek herhangi bir program bulunmamalıdır. Sistemyapılandırmasını ayrı bir disk bölümünde tutmak ve bunudeğiştirilemez yapmak yerinde olacaktır. Kullanıcılara verilenalan sınırlandırılmalı ve gereksiz dosyalar (mp3, film vb) ilediski doldurmalarının önüne geçilmelidir. Bunların dışındaayrıca disk bölümlerinden birisinin zarar görmesi durumunda diğerbölümler bundan etkilenmeyecektir Doğru olarak bölümlenmiş birdisk aynı zamanda sistemin güvenliğine de olumlu katkıda bulunur.
FreeBSD'de kullanılanyedekleme ve geri yükleme araçları olan dump(8) ve restore (8)disk bölümü üzerinde çalışmaktadır. Kısaca tüm diskinizinyedeğini tek bir dosya halinde değil, disk bölümleri olarak parçaparça alır ve geri yükler. Dolayısıyla da FreeBSD çalıştıransisteminizi çalıştırmaya başladığınızda yedeklemepolitikanızı da belirlemeniz gerekecektir.
FreeBSD diske kurmadanönce kullanım amacınızı, buna göre bölüm ve bu bölümlerinbüyüklüklerini gereksinimlerinizi belirlemeniz gereklidir. Birdiski bölümledikten sonra bölümlerin boyutlarını değiştirmekgerektiğini düşündüğünüz de eski bölümleme işlemin geridönüşü diskin yeniden bölümlenmesidir. FreeBSD dosya sisteminidesteklemeyen disk bölümleme araçları ile yeniden bölümlemekveri ve zaman kaybına neden olur. Eğer her bir disk bölümüneayrılacak alanın boyutu hakkında bir fikriniz yoksa bu işiFreeBSD 8.x 'de kurulum ve yapılandırma uygulaması –sysinstall(8) – ve FreeBSD 9.x'da ise bsdinstall(8)bırakabilirsiniz. FreeBSD 8.x ve FreeBSD 9.x kurulum sırasındaotomatik olarak diski bölümleyebilmektedir. FreeBSD 8.x diskbölümleme işlemini otomatik olarak yaparak /, swap, /tmp, /var/,/usr bölümlerini oluşturur. FreeBSD 9.0 ise diski FreeBSD-boot, /ve swap olarak bölümler. Burada tek bir / bölümü kullanmakyerine 8.x olduğu gibi /, swap, /var, /tmp ve /usr bölümlerioluşturulması uygun olacaktır. Bu bölümlerin büyüklükleri desırası ile yaklaşık olarak / için 1 GB , SWAP en az fizikselbellek kadar, /var için asgari fiziksel bellek miktarı kadar ve bumiktara kullanım amacınıza göre en az 2 GB veya üzeriniekleyerek elde edeceğiniz büyüklükte bir alanın ayrılmasıgerekir. /var için fiziksel bellek miktarından az olmamak koşuluile ayrılması gereken alanının gerekçesi FreeBSD işletimsistemini kernel panic hatasında fiziksel belleğin tamamı takasalanına yazılmaktadır. Sistemin yeniden başlatılması sırasındaise savecore(8) bu dosyayı /var/crash dizinine yazmakta oluşudur.Bu nedenle /var bölümün büyüklüğünün bu durumu dikkatealarak belirlenmesi gerekir. Ayrıca veritabanı, posta sunucusu vbamaçlarla kullanılan bir sistemde kayıt dosyaları vb ile diskalanı kullanımın artacağını göz önüne alarak /var bölümünükalan boş alanın üçte biri kadar olacak şekilde seçebilirsiniz./usr için ise diskin boş kalan kısmını ayırmanız yerindeolacaktır. Eğer sistem bir web sunucusu olarak kullanılıyorsaveya sistemde çok sayıda kullanıcı hesabının bulunmasıdurumunda ise /, /tmp, /var ve /usr bölümleri yanında ayrı bir/home bölümü de oluşturulabilir.
Kurulum KaynağınınSeçimi
FreeBSD işletimsistemini kurmak için bir çok farklı kaynak kullanabilirsiniz. Enbasit yolu ftp sunucularından indirebileceğiniz CD,DVD ve USBimajlarıdır. İmaj dosyalarını doğrudan FreeBSD sunucularınıveya FreeBSD yansılarını barındıran diğer sunuculardanedinebilirsiniz. Sunucuda barındırılan imaj dosyalarınınsunucuda /FreeBSD/releases/mimari/ISO-IMAGES/x.y dizinindebulabilirsiniz. FreeBSD 8.2-RELEASE-amd64 iso dosyalarınınbulunduğu dizinin içeriği aşağıdaki gibidir:
CHECKSUM.MD5CHECKSUM.SHA256FreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-bootonly.isoFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-disc1.isoFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-dvd.iso.xzFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-livefs.isoFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-memstick.img
Benzer olarak da FreeBSD9.0-RELEASE-amd64 iso dosyalarının bulunduğu dizinin içeriğiaşağıdaki gibidir:.
CHECKSUM.MD5CHECKSUM.SHA256FreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-bootonly.isoFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-disc1.isoFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-dvd.isoFreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-memstick.img
CHECKSUM.MD5 veCHECKSUM.SHA256 dosyaları indirilen imajların bütünlüğününkontrolü için kullanılacak olan MD5 ve SHA256 değerlerinibarındıran dosyadır. Bir Linux dağıtımı kullanıyorsanız md5ve sha256 sistemde hazır olarak bulunacaktır. Windowskullanıyorsanız bu durumda bütünlük kontrolünü yapmak içinharici araçlara gereksinim olacaktır. Bu araçları çeşitliinternet sitelerinden bulabilirsiniz.
FreeBSD kurulumu içinbootonly.iso dosyası, bilgisayarı başlatmak için gerekendosyaları barındırır. Kurulum için gereken kaynaklarıbarındırmaz. Bu imaj dosyasını kullanarak kurulum yapacaksanızkurulum kaynağı olarak varsa ikinci bir optik sürücüde yer alanFreeBSD CD/DVD veya USB disk üzerinde kopyalanmış olan FreeBSDdağıtım bileşenleri ile paketlerine, ağ üzerinden kurulumyapacaksanız NFS, CIFS, FTP/HTTP kaynaklarına erişiminizin olmasızorunludur.
FreeBSD 8.2-RELEASE aitolan disc1.iso dosyası sistemi başlatacak olan dosyalar ile kurulumyazılımına, FreeBSD belgelerine ve FreeBSD işletim sisteminesahiptir. Ek paketleri barındırmaz. FreeBSD 9.0-RELEASE ait olandisc1.iso dosyasında sistemin başlatılması için gereken dosyalarile FreeBSD işletim sistemini barındırır. Ek paketler bulunmaz.
FreeBSD-8.2-RELEASE aitolan dvd.iso.xz dosyası xz araçları kullanılarak sıkıştırılmışolan bir DVD imasj dosyasını barındırır. Xz uzantılı olan budvd imajını açıp FreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-dvd.iso dosyasınıelde etmeniz gereklidir. UNIX/BSD ve/veya Linux dağıtımıkullanıyorsanız xz araçları bir çok işletim sisteminde hazırolarak gelmektedir. Eğer sistemde bulunmuyorsa xz-utils kaynakkodundan veya paket yönetim araçlarını kullanarak kurmanızgerekecektir. DVD imajı içerisinde, sistemi başlatmak içingerekli olan dosyalar, kurulum uygulaması, FreeBSD işletim sistemi,“livefs cd” ile KDE,GNOME vs paketler yer alır. Bir masaüstükurup gecikmeden üzerinde KDE,GNOME kullanmak istiyorsanız DVDimajını kullanmanız yerinde olacaktır.
FreeBSD 9.0-RELEASEmemstick.img imajı için 1 GB büyüklüğündeki bir USB diskyeterlidir. FreeBSD 8.2-RELEASE için ise 2GB bir USB bellekkullanılmalıdır. memstcik.img imajı bilgisayarın usb portunatakılı donanım üzerinden başlatılmasını destekleyensistemlerde FreeBSD kurulumu için gerekli dosyaları barındırır.Bu imaj doyası içerisinde sistemi başlatmak için gerekendosyalar, kurulum uygulaması, FreeBSD işletim sistemi ve “livefs”bulunmaktadır.
Bu imaj dosyası üzerindebir işlem yapmadan doğrudan USB diske Linux dağıtımı veya birUNIX/BSD işletim sistemi kullanıyorsanız doğrudan dd(1) ileyazdırabilirsiniz. Windows kullanıyorsanız ücretsiz olarakkullanabileceğiniz Image Writer for Windowsadlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile ilgili bilgiyisitesinde bulabilirsiniz.
FreeBSD-8.2-RELEASE ilegelen livefs.iso, çalışan CD imajıdır. Olası bir acil durumdakurtarma CD aramak yerine doğrudan optik sürücüye takarakkullanabileceğiniz, disk üzerindeki sistemi otomatik olarakbağlayan ve sistem üzerinde kullanabileceğiniz tüm araçlarıbarındıran imajdır.
Kurulum Bileşenleri:Neler Kuracağım?
Kurulum bileşeni,FreeBSD işletim sisteminin farklı kullanım amaçlarına görehazırlanmış olan parçalarıdır. Bu parçalar kullanıcıdankurulum sırasında seçilmesi istenir. FreeBSD 8.x-RELEASEsürümlerinde kurulum bileşenleri Developer, Kern-Developer, Userve Minmial olmak üzere dart adettir. Developer sistem kaynakkodlarını, belgeleri ve işletim sistemini kapsar. Kern-Developerise kernel kaynak kodlarını, belgeleri ve işletim sisteminikapsar. User ortalama bir kullanıcının gereksinim duyacağıbileşenler olan işletim sistemi ile belgeleri kapsar. Minimal iseişletim sisteminin en küçük boyutlu halidir. Temel olarak çalışırve işler durumdaki işletim sistemini kapsar.
FreeBSD 9.x-RELEASEsürümlerinde kurulum bileşenleri ise 8.x ve öncesine görefarklıdır. Seçilecek olan bileşenler doc, games, lib32, ports,src 'tur. Doc, FreeBSD belgelerini kapsar. Games BSD 4.2 veöncesindeki UNIX oyunlarını kapsamaktadır. Lib32, 64 bit işletimsistemlerinde uyumluluk için gerekli olan 32 bitlik kütüphanedosyalarını barındırır. Ports, FreeBSD ports ağacının RELEASEhazırlandığı andaki kopyasıdır. Src ise FreeBSD kaynak kodunukernel ve iletim sistemi olmak üzere tamamını barındırır.
Bu bileşenlerdenhangisini kuracağınız kullanım amacı ve disk alanına bağlıolarak değişir. Eğer disk alanı konusunda bir kısıtlama yoksave FreeBSD ile yani tanışıyorsanız bu bileşenlerin hepsinikurabilirsiniz. Çekirdek derlemek, sistem yamalarını kaynak koddanderleyerek kurmak için kaynak koduna gereksinim vardır. Portsağacınını güncel tutmak ve güncel yazılımları kaynak koddanderleyerek kullanmak içinde ports gereklidir. FreeBSD ile yenitanışmış birisi iseniz veya geliştirici olarak ilgilenmiyorsanızda kaynak kod yanında belgelere de gereksinim olacaktır.
Sisteme Ait Bilgiler
Kuruluma başlamadan önceşu bilgilere kurulum sırasında ve sonrasındaki yapılandırmaaşamasında gereksinim duyabilirsiniz:
  • Ekran kartınız vebellek miktarı
  • Monitörünüzün varsakılavuzu, desteklediği çözünürlük, yatay ve düşey tazelemehızı
  • Harici modemler içinbağlantı için kullanılan com portu, dahili modem ise takılıolduğu yuva, ve modeme atanan IRQ değeri ile modemin yonga seti
  • Farenizin bağlantışekli, PS/2 veya USB
  • Ağ kartınızın markasıve modeli ve modemin yonga seti. Bazı eski kartlar için kartaatanan IRQ değeri
  • Ağ arayüzlerindekullanılan ağ yapılandırması
  • FreeBSD kurmak içinyeterli boş disk alanı.
Sistem ait olan bilgilerkurulum sırasında veya sonrasında sistemin yapılandırılmasındagerekebilir. FreeBSD her ne kadar donanıma ilişkin olarak bazıayarları hazır olarak sunsa da bazı donanımların doğru olarakçalışması veya hata mesajının işaret ettiği sorunun çözümübazen bu bilgiler ile olanaklı olmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerinkurulum başlamadan önce elinizin altında olması işinizikolaylaştıracaktır.Haber kaynağı: Gökşin Akdeniz
Blog: http://www.goksinakdeniz.net/

Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .