Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

FreeBSD 8.3-RELEASE Terfi Edebilirsiniz

FreeBSD 8.X dalını kullanıyorsanızgüncel kararlı sürüm FreeBSD 8.2-RELEASE-p6'dır. 8.2'i izleyenve 8.X dalının gelecek kararlı sürümü ise 8.3-RELEASE'dir.Halen 8.3 sürümü, sürüm adayı 2 olarak FreeBSD sitesindetanımlanmaktadır. Henüz 8.3-RELEASE kararlı sürüm olarakduyurulmamış olmakla birlikte iki olay 8.3-RELEASE hazır olduğunugösterdi. Birincisi csup(1) ile 8.3-BETA terfiettiğimden bu yana düzenli olarak yeni yamaları indiripdeniyordum. 8.3-RC2 yamalarının olup olmadığını kontrol ederkensistemin 8.3-RELEASE güncellendi. Güncellemeyi kontrol ederkenColin Percival twitter hesabından Amazon AWSEC2 üzerinde 8.3-RELEASE 32bit sürümlerinin hazır olduğunu duyurdu. csup(1) ilesistemi güncellemeden iki gün ise freebsd-ports e-posta listesindekararlı sürümün iso dosyalarının hazırlanmasından öncefreebsd port ağacı üzerindeki “donma”nın kaldırıldığıduyurusu da yapılmıştı.
Halen 8.X dalına ait sistemlerden birisini kullanıyorsanızFreeBSD 8.[012]-RELEASE sistem(leri)nizi kaynak koddan derleyerekveya freebsd-update(8) kullanarak 8.3-RELEASE terfi edebilirsiniz.

Kaynak koddan derleyerek terfi etmekFreeBSD kaynak kodlarının /usr/src altında bulunması zorunludur.Derleme işlemi sonrasında çekirdeğin kurulması, yeni çekirdekile sistemin tek kullanıcı kipinde başlatılıp ardından daişletim sisteminin kalanının kurulması ve yapılandırmadosyalarının doğru şekilde güncellenerek sisteminingüncellenmesinin tamamlanıp yeniden başlatılması gerekir.freebsd-update(8) bu işlemlerin hızlı ve kolay şekildeyapılmasını sağlar. freebsd-update(8) aracı sistemde kurulu olanbileşenleri güncellemek ve bir üst sürüme terfi etmek içingeliştirilmiştir. Sistemin kaynak kodları bulunmuyor olsa da“binary” olarak yamaları ve güncellemeleri kurabilirsiniz.
FreeBSD 8.3-RELEASE terfi etmek içinaşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:
8.3-RELEASE terfi etmek için gerekliolan dosyaları bilgisayara indirin:
daemon# freebsd-update upgrade -r 8.3-RELEASE
İndirme işlemi sırasında sistemkaynak kodu kurulu ise güncellenmesi için gerekli olan yamalarindirilecektir. Bu yamalar tüm dağıtım bileşenlerinin –distribution sets – kurulu olması durumunda yaklaşık olarak34000+ üzerindedir. Yamaların indirilmesinin ardından sisteminderlenmiş olan ve kaynak kodları barındıran tüm dosyaların -“binary ve source” - terfi edilebilmesi için gereken dosyalarindirilecektir. Bu dosyaların sayısı da kuruluma bağlı olarak2000+ olabilmektedir. Yamalar ile dosyaların indirilmesinin ardındankurulacak olan dosyaların bir listesi ekrana gelecektir. Bu “uzun”liste hem derlenmiş hem de kaynak kod dosyalarından üzerindedeğişiklik yapılan dosyaları göstermektedir. Sonuna kadarokumadan listeleme işlemini sonlandırmak ve çıkmak için “q”basabilirsiniz.
İndirilen dosyaların kurulması yaniilgili dizinlere kopyalanabilmesi için freebsd-update(8) aracınıçalıştırın.
daemon# freebsd-update install
Bu işlem ilk olarak çekirdeği -kernel'i kuracaktır. Kurulum ardından sistemin yeni çekirdek ilebaşlatılıp işletim sisteminin geri kalan bileşenlerininkurulması aşamasına geçilir. Sistemi yeniden başlatmak için:
daemon# shutdown -r now
komutunu verip ardından yeni çekirdekile sistem başlayacaktır. Bu aşamada işletim sisteminin gerikalan bileşenlerinin kurulabilmesi için freebsd-update(8) aracıyeniden çalıştırılmalıdır.
daemon# /usr/sbin/freebsd-update install
Bu komutun ardından dosyalar ilgilidizinlerine kopyalanacaktır. Kopyalama işleminin ardından da yeniyapılandırma dosyaları yani yeni /etc ve ilgili diğer dizinler/var/tmp/temproot altında oluşturulacaktır. freebsd-updateyapılandırma dosyalarınızın güncellenmesi işlemine başlar. Buaşamada yapmanız gereken eski yapılandırma dosyalarınızdakiayarlarınız ile yeni yapılandırma dosyalarına doğru biçimdegüncellendiğini kontrol etmeniz gerekir. freebsd-update var olanyapılandırma dosyalarınızdaki tarafınızdan yapılmış olandüzenlemeleri olduğu gibi koruyup sadece işletim sistemine aitolan satırları değiştirmekte olduğu için bu aşamayı çabuktamamlayabilirsiniz. freebsd-update(8) size ilgili dosyalarda birdeğişiklik söz konusu ise; örneğin 8.3-RELEASE'de, 9.0-RELEASEkullanılmaya başlanılan hast sistemde bulunmakta olup ve/etc/group ile /etc/master.passwd dosyalarına ilgili satırlarfreebsd-update(8) tarafından eklenmektedir; bunların tarafınızdanonaylanması istenecektir. Eğer değişiklik sizin için uygun ise“y” basarak dosyaların güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Emindeğilseniz “n” basarak ilgili yeni dosyaların /var/tmp/temprootdizininde sonradan tarafınızdan kontrol edilip ilgili işlemlerinyapılması için korunacaktır. Güncelleştirme işleminintamamlanmasının ardından yeni yapılandırma dosyalarınız ileişletim sisteminin güncelleştirme işlemi tamamlanacaktır.İşlemin tamamlanmasının ardından son bir kez daha sistemiyeniden başlatmanız gerekir.
daemon# /sbin/shutdown -r now
Sistem yeniden başladığında son birkez daha sistemin güncellemesinde bir sorun olup olmadığınıkontrol etmek amacı ile freebsd-update(8) aracını çalıştırın.Güncelleme sorunsuz bir olarak gerçekleştiyse yeni dosyalarınindirilip kurulmasına gerek olmayacak ve aşağıdaki mesajdöndürülecektir:
daemon# /usr/sbin/freebsd-update fetchLooking up update.FreeBSD.orgmirrors...

4 mirrors found.Fetching metadata signature for8.3-RELEASE from update4.freebsd.org...

done.Fetching metadata index... done.Inspecting system.

.. done.Preparing to download files...

done.No updates needed to update system to 8.3-RELEASE-p0.daemon#
Sistem FreeBSD 8.3-RELEASE başarıylaterfi edilmiştir. :)Haber kaynağı: Gökşin Akdeniz
Blog: http://www.goksinakdeniz.net/

Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .