Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

Çoklu önyüklemeli sistemde Openbsd 5.3 kurulumu

Kullandığınız platforma uygun olan CD iso'sunu "ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/OpenBSD/5.3/amd64/" ya da "ftp://ftp.ulak.net.tr/pub/OpenBSD/5.3/i386/" ftp sitesinden install53.iso dosyasını indirip CD'ye yazdırarak kurulum medyasını hazırlıyoruz.Bu çalışmada 50 GB boyutunda boş bir sanal IDE disk kullanılmıştır(vbox). Daha sonra kurulum 160 GB boyutunda, S-ATA gerçek SCSI MBR diskde gerçekleştirilmiştir.Kurulum medyasını DVD/CD sürücüsüne taktıktan sonra bilgisarımızı CD'den önyüklüyoruz. Sistemi nasıl kuracağımızı tanımlayan sorular başlayacaktır. Parola komut satırı hariç diğer komut satırlarında "!" yazarak kabuğa(shell) dönebiliriz. Varsayılan cevaplar [ ] (köşeli parantezler) içinde gösterilir. Varsayılan cevabı seçmek için <enter> tuşuna basmak yeterlidir.Kurulum programından istediğimiz bir an CTRL+C tuş kombinasyonuyla çıkabiliriz. Fakat bu sistemimizi kararsız bir durumda bırakabilir.Install seçeneğini başlatmak için  tuşuna <i> tuşuna basıp <enter> diyoruz.Klavyemizin düzenini seçmek ve klavye listesini görmek için <? veya L> tuşuna basıyoruz. Listeden türkçe klavyeyi "tr" olarak görebilirsiniz.Komut satırına "tr" yazıyoruz. Sistem ismi olarak kısa bir isim giriyoruz. Burada "obsd" olarak belirlenmiştir.Ağ arayüzlerinin yapılandırıyoruz. 1.eternet kartımızın sürücüsü [em0] varsayılan olarak seçilmiştir. Buna <enter> deyip geçelim. Eternet arayüzünü yapılandırmak için [dhcp] varsayılan olarak seçilmiştir. Buna da <enter> deyip geçerek eternet arayüzünün yapılandırılmasını dhcp'ye bırakıyoruz.8741182157_e882793693.jpg

Root parolasını giriyoruz.
Start sshd(8) by default? [yes]
Varsayılan olarak sshd başlatılsın mı? sorusuna cevap varsayılan olarak "evet" seçilidir.<enter> diyoruz.
Start ntpd(8) by default? [no]
Varsayılan olarak ntpd başlatılsın mı? sorusuna cevap olarak "hayır" seçilidir. <enter> diyoruz.
Do you expect to run the X Window System? [yes]
X Pencere Sistemi çalıştırılsın mı sorusuna varsayılan cevap olarak [evet] seçilidir.<enter> diyoruz.
Do you want the X Window System to be started by xdm(1)? [no]
X pencere sisteminin xdm arayüzüyle başlatmak istiyormusunuz sorusuna varsayılan cevap olarak [hayır] seçilidir.Buna "yes" yazıp <enter>diyoruz
.Küçük harflerle bir kullanıcı adı giriyoruz: userobsd
Kullanıcının tam adını giriyoruz: Userobsd Prying
Kullanıcı parolasını giriyoruz.

8741182195_95aa2659ce.jpg

Diskimizi görüyoruz(wd0). Birinci IDE disk (primer master) "wd0". SCSI diskler ise "sd0" ile gösterilir. Burada root diskimizi seçeceğiz. Diskelerimize ait ayrıntıları ve diklerimizin sürücülerini görmek için "?" e basınız. wd0 root disk olarak seçilmiştir. Görüldüğü gibi diskimiz boş olduğundan geçerli bir MBR kaydı yoktur. MBR yi oluşturmak için "e" tuşuna basıyoruz.Diskimiz MBR diski olduğundan en fazla 4 adet birincil bölümün (0-3 arasında numaralandırılmıştır) oluşabileceğine dikkat ediniz.fdisk uygulaması fdisk: 1> şeklinde inetraktif(etkileşimli) modda açılmıştır. Buradaki "1" sayısı bölümleme tablosunun ilk katmanınına işaret eder. Uzatılmış bölümleri düzenlerken bu sayı "2" olacaktır

.8741182219_2366c7ba97.jpg

1.Birincil bölümü(bölüm 0) oluşturmak için "e 0" giriyoruz. Bizden Bölüm id numarasını isteyecektir.id numaralarıoluşturacağımız dosya sistemlerini belirlemektedir. id numaralarının bir listesini görmek için "?" tuşuna basıyoruz

:8741182229_0f7e26a2a6.jpg

Bu listeden:
07 NTFS
05 Extented DOS
A6 OpenBSD
kayıtlarını ilerde kullanacağımız için hafızamıza kaydedelim. 1.birincil bölüme windows 7'yi yüklemeyi planladığımızdan id numarası olarak NTFS dosya sistemini temsil eden "07" giriyoruz

.8741182257_f1b435be8e.jpg

Do you wish to edit in CHS mode? [n]
CHS modunda düzenleme varsayılan olarak [hayır] seçilmiştir.Bunu kabul ediyoruz. Böylece oluşturacağımız bölümün ilk sektörünü ve boyutunu girmemiz yeterli olacaktır.
Partition offset: fdisk ilk bölümden önce bir boşluğa gerek duyar. Bunun tam miktarı modern makinalarda önemli değildir. Openbsd'de bu varsayılan olarak  64 sektördür. Bu sayı modern disklerde performans nedeyle önerilir ve eski disklerde önemli değildir.Bölüm boyutu 15g olarak girilmiştir. Diskimizin durumunu görmek için "p" tuşuna basıyoruz.Şimdi fdisk uygulaması fdisk:*1> şeklini alacaktır. Buradaki "*" işareti değişikliklerin henüz kaydedilmediğini gösterir

.8741184179_75fd95d845.jpg

2.birincil bölüm yani bölüm 1 i oluşturmak için "e 1" yazıp e basıyoruz. Bizden yine id numarasını isteyecektir.Bu bölüme Openbsd'yi kurmayı planladığımız için id numarası olarak "a6" yı seçiyoruz.Partisyon offset kısmına 64+31457280=31457344 yazıyoruz. Bir başka deyişle bir önceki bölümün start(başlangıç) sayısıylaboyutunu topluyoruz.Bölüm 1 in boyutu 15 GB olarak belirlenmiştir.Diskimizin son durumunu görmek için "p" tuşuna basıyoruz

.8741184219_e311a97bb6.jpg

3.birincil bölüm(bölüm 2) oluşturmak için "e 2" yazıyoruz.Bu bölüme linux dağıtımlarını kurmayı düşünüyoruz.Belki ilerde birden fazla dağıtım kurup denemeyi düşünüyorsanız çok sayıda bölüme ihtiyacınız olacak demektir. Bu nedenle bu bölümün id numarasınu "05" yani Extended DOS olarak seçiyoruz. Böylece buraya ilerde çok sayıda mantıksal bölüm kurabiliriz.Partition offset kısmına 31457344+31457280=62914624 yazıyoruz. Boyutunu ise 10 GB olarak belirliyoruz.Diskimizin yeni durumunu görmek için "p" tuşuna basıyoruz.8741184249_2141fab5b6.jpg

4.birincil bölüm(Bölüm 3) oluşturmak için "e 3" yazıyoruz.Bu bölümü ortak bölüm olarak kullanmak için id numarasını "07" olarak seçip dosya sistemini tüm işletim sistemlerinden erişebilelim diye NTFS olarak belirliyoruz.Partition offset sayısı olarak 62914624+20971520=83886244 giriyoruz. Bölüm boyutu olarak kalan boş alanı kullan anlamına gelen "*" işaretini giriyoruz. Diskimizin en son halini görmek için "p" tuşuna basıyoruz.

fdisk uygulamasının interaktif komutlarını görmek için "help" yazıyoruz.8741184299_4ac7f4d6c8.jpg

Makina kodunu güncellemek için "update" komutunu giriyoruz. Aktif bölümü işaretlemek için "f 0" giriyoruz. Burada 1.birincil bölüm(bölüm 0) aktif olarak belirlenmiştir.Değişiklikleri kaydedip çıkmak için "quit" komutunu giriyoruz.Görüldüğü gibi Openbsd kurulum uygulaması otomatik olarak disklabel uygulamasını açtı. Yine dikkat edilirse disklabel bölüm 1 içinde olabilecek alt bölümlerin bir düzenini de bize sundu. disklabel uygulamasının ayrıntılarını bir başka yazıya bırakıp şimdilik bu otomatik bölümlendirmeyi kabul edelim.8741184331_0abda279a7.jpg

Bölüm 1 içinde alt bölümler oluşturuldu

.8742302824_c6dc1843a6.jpg

Kurulacak paketlerin solunda "X" vardır. Kurmak istediğimiz paketi eklemek için "a +paket_adı.uzantı" komutunu giriyoruz. Kurmak istemediğimiz paketi çıkarmak için "a -paket_adı.uzantı" komutunu çalıştırıyoruz.

8742302854_f7578f9c64.jpg

Paketler kuruldu.Zaman dilimi listesini görmek için "?" tuşuna basıyoruz.8742302864_2ddf5e14a3.jpg

Alt zaman dilimini listelemek için "?" basıyoruz.Europe/Istanbul giriyoruz.8742302882_551a64fd2a.jpg

Openbsd temel kurulumu bitti.1.Birincil bölüme windows 7 kuruyoruz. 3.Birincil bölüme(Extended DOS) istediğimiz linux dağıtımlarını kurup diskimizin başına grub2'i kuruyoruz.grub2'ye Openbsd eklemek için linux altında /etc/grub.d/40_custom dosyasını düzenliyoruz:

exec tail -n +3 $0 
menuentry "OPENBSD-5.3" { 
set root=(hd0,x)
chainloader +1
}   

set root=(hd0,x)---> x Openbsd'nin kurulu olduğu bölüm. Burda 2.Daha sonra yine linux altında grubu güncelliyoruz. Bilgisayarı yeniden başlatıyoruz.Artık grub menüsünde Openbsd çıkacaktır.8742302904_9bfdf4897d.jpg8742302932_66849a88e9.jpg

Açılışta bizi xdm açılış yöneticisi bekliyor.Boş bir diske sıfırdan çoklu önyükleme şeklinde Openbsd kurmayı gerçekleştirdik. Eğer diskimizde önceden mevcut olan işletim sistemleri varsa ne yapacağız? 8742312134_eda7a22216.jpg

Diskimizin:1.birincil bölümünde Windows 72.birincil bölümde(extended DOS) bir linux dağıtımı kurulu olsun.3.birincil bölüm(data) ortak verilerimizin bulunduğu alan olsun.Önyükleme yöneticimiz grub2 olsun.Windows'un arkasında 15 GB boyutunda boş bir alan oluşturacağız. Bunu Windows 7 altında Windows\system32\diskmgmt uygulamasını çalıştırıp 1.birincil bölümü küçülterek yapabiliriz. Bu işleme başlamadan önce değerli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.Openbsd kurulum CD'sini CD-ROM'a takıp bilgisayarımızı CD'den önyükleyerek kuruluma başlıyoruz.8742312150_38a25bc216.jpg

Kurulumun "use DUIDs rather than device names in fstab? [yes]" yazan satırına kadar olan kısmı yukarda anlatılan sıfırdan boş bir diske uygulanan kurulumla aynıdır. Bu satırı deyip geçiyoruz:Diskimizin durumunu görüyoruz. Openbsd'yi bölüm 1'e kuracağız. MBR'yi yeniden yazmak için "e" yazıyoruz.
fdisk uygulaması interaktif modda açılacaktır.Bölüm 1'i oluşturmak için "e 1" yazıyoruz.8742312214_db8f376705.jpg

Openbsd dosya sistemini oluşturmak için "a6" giriyoruz.8742312232_6009f21486.jpg

Partition offset sayısını belirlemek için önceki bölümün(bölüm 0) başlangıç sektör numarasıyla boyutunu topluyoruz:2048 + 31457280 = 31459328Partisyon boyutu olarak "*" giriyoruz.Diskimizin son halini görmek için "p" giriyoruz

.8742313142_ceca688a05.jpg

"update" komutunu döndürüyoruz.Aktif bölümü belirlemek için "f 0" giriyoruz.(windowsun yüklü olduğu 1.birincil bölümü aktif yaptık)"quit" yazıp değişiklikleri kaydederek çıkıyoruz. Doğal olarak MBR üzerine yeniden yazıldığı için MBR değişecektir.Kurulumun bundan sonraki kısmı sıfırdan boş diske yaptığımız kurulumla aynıdır. Kurulumu bitirdikten sonra sistemi yeniden başlattığımızda MBR değiştiği için grub2 kalkmış olacağından  sistemimiz açılmıyacaktır. Önce Windows 7 DVD'si ile sistemi önyükleyip windows önyükleme yöneticisini onaracağız.(Başlangıç onarması)Sonra linux kurulum medyasıyla sistemi önyükleyip grub2 'i yeniden kuracağız.Sistemi yeniden başlatınca artık grub2 menüsü bizi karşılayacaktır.. Burdan linux sistemine girip Openbsd'yi grub2 menüsüne yukarda anlatıldığı gibi ekliyoruz.Burda ayrıca kendi diskimde uyguladığım kurulum örneğini de sunmak isterim:1.birincil bölüm: Windows 7 2.birincil bölüm: Freebsd 9.13.birincil bölüm: Extended DOS--->mantıksal bölümlere linux dağıtımları ve linux-swap4.birincil bölüm: Openbsd 5.3kurulu. Önyükleme yöneticisi grub2'dir. Bsd'ler aşağıdaki gibi grub2'e eklenmiştir:/etc/grub.d/40_custom

exec tail -n +3 $0
menuentry "FREEBSD-9.1" {
set root=(hd0,2)
chainloader +1
}
menuentry "OPENBSD-5.3" {
set root=(hd0,4)
chainloader +1
}

Aynı diskde Freebsd ve Openbsd birlikde nasıl kurulur:

1.birincil bölüme: Openbsd
2.birincil bölüme: Freebsd kurulur.
Freebsd altında Freebsd önyüklem yöneticisi kurulur:
# fdisk -B -b /boot/boot0 device
device---> ada0 (diskimizin sürücüsü)Sistemi yeniden başlattığımızda karşımıza Freebsd önyükleme yöneticisi çıkacaktır. "F1" tuşu ile Openbsd, "F2" tuşuyla Freebsd önyüklenecektir.BSD'siz kalmayın.

Kaynaklar:http://www.openbsd.org/faq/faq4.htmlhttp://geodsoft.com/howto/dualboot/

Yorumlar

 • Kurulum aşamaları zorluymuş gerçekten, anlamak için bir kaç kere okumak ve sanalda da idman yapmak gerekiyor, ben onu anladım.
  Ama tabii bu özel dağıtımı kurmak içinde özel gayret sarf etmekte çok görünmese gerek, meraklısı herşeyi aşar. :)
  Ellerine sağlık @doctur, gene çok hoş bir katkı olmuş. :o)

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Teşekkür ederim. Kurulum metin tabanlı olmasına karşın sanılanın aksine çok zor değil. Bir kez sanal bir sistemde denemeniz yeterli. Şimdi sıra masaüstü ortamına ulaşmakta. KDE masaüstünü kurmayı düşünüyorum. Bunun için de bağlantı hızı yeterli kablolu internete ihtiyaç var. O da bende yok. Neyse bir çaresine bakacağız. Girdik bir kere bu işin içine sonunu getirelim.
 • Fdisk olayı bana biraz ters geldi Gpart olsaymış benim için daha kolaydı, neyse dediğin gibi bir iki deneme ile aşılacak şeyler bunlar.
  Evet masaüstü ortam kurulumuda iyi olur, FreeBSD den ne kadar farklı, işler nasıl dönüyor gibi ilk elden bilgi almak daha güzel olurdu.
  Kim bilir belki bizde OBSD kurarız. ^-^

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • KDE'nin paketlerini ftp'den indirip DVD'ye yazdırıp DVD'den kurabiliyoruz. Fakat /packages dizininde sadece kde-3.5.10 versiyonunun paketleri var. Buna karşılık
  portu indirip porttan kurarsak kde-4.4.5 versiyonu var. Gnome 3.6 hem portta hem de /packages dizininde var. Sanırım gnome desteği daha iyi gibi.
  Valla denemekte fayda var. Bir elin nesi var iki elin sesi var demişler.:)
 • Şu site işlerim olmasa çoktan denerdim ama elimin altında ki sitelerin işleri üst üste bindi gibi, yok güncelle, yükselt, test et, yedekle filan derken, benim laptop günlerce hiç kapanmıyor bile, dolayısıyla pek bir aksiyon yapamıyorum epey zamandır.
  Tabii bu arada da bsd-tr yi de aradan çıkartım ki o da bir ay iyi vaktimi almıştı.
  Neyse merak ettim OpenBSD nin .img uzantılı iso'su yok mu? sadece CD/DVD seçeneği mi var, yoksa bu iso'lar hibrit mi? biliyor musun. :)
  Birde indirme linklerini düzeltiyorum, başına otomatik http uzantısı geldiği için hata veriyormuş, yoksa linkler sağlam tabii.

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Yaptığınız düzeltme için teşekkür eder, yoğun işinizde kolaylıklar dilerim.
  ftp sitesinde .img uzantılı iso yok. Sadece CD isosu var ve bu da hibrit değil. Fakat zorlu birçok adımdan sonra Openbsd altında boot edilebilir USB flash disk hazırladıktan sonra ftp sitesinden indirdiğimiz kurulum dosyalarını bu USB diske kopyalayarak USB flash diskten kurulumu gerçekleştirmek mümkün.
 • Çok ilginç, bende 2 laptop birde masaüstü var ama hepsinde de optik okuyucular sorunlu, DVD leri okumadıkları gibi CD leri de okumuyorlar, sadece bu kullandığım cihaz bazen okuyor o da keyfi gelirse. 
  Olay BSD ile alakalı da değil, boot CD yi boot esanasında da okumuyor, o yüzden USB kurulum bana daha uygun oluyor.
  Neyse kurulum yapacağım zaman bakarım nasıl USB iso oluyor diye, bu arada bizim indirme bölümüne OpenBSD yi de ekleyeyim en kısa zamanda, iyi olur.

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Tamam. Ben de bootable USB diski diğer işletim sistemleriyle nasıl hazırlayabilirim diye araştırıyorum. OpenBSD ile hazırlanması örneğin  burada anlatılmış.
 • Eyvallah, bende bizim indir bölümüne sha256 kontrolleriyle ekledim OpenBSD iso'larını.

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Bootable USB diski diğer işletim sistemlerinde hazırlamayı  açıklayan bir kaynak bulamadım. Openbsd altında hazırlayıp USB diskin imajını alsak ve bu .img uzantılı dosyayı yayınlasak isteyen bu dosyayı indirip kendi USB diskini hazırlayabilir mi?
 • Yayınlamak sorun değil elbette ama uğraşmana gerek yok gibi, burada hazır install53.img varmış mesela, sanırım bu kurulum için indiriyorum bakalım, bir ara sanalda da denerim.
  Yalnız orada LiveUSB lerde çok güzel duruyor, onlarıda denemek gerek, Gnome3, Xfce filan sürümleride varmış. >:D)

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Root paralosını oluşturmaya çalışırken klavyeden hiç bir harf ve ya sayı yazamıyorum yardımcı olurmusun Vmware da kurmaya çalışıyorum
 • Normalde parola belirlerken işlem yapılmamış gibi olur, ama siz parolayı genede yazın.
  Sonrada Enter leyin.

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Kolay gelsin.

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Neden diski üçe ayırıp bu 07 NTFS
  05 Extented DOS
  A6 OpenBSD ünü kurduğumuzu öğrenebilir miyim ?
 • 64+31457280=31457344 bu toplamayı neden yaptığımızıda öğrenebilir miyim iş yerinde sözlü olucamda lütfen yardımcı olunuz.
 • @Fuji03 yazan:
  Neden diski üçe ayırıp bu 07 NTFS 05 Extented DOS A6 OpenBSD ünü kurduğumuzu öğrenebilir miyim ?

  Öncelikle diski 3 'e değil 4'e bölüyoruz. Çünkü bir MBR diskde en fazla 4 adet birincil bölüm oluşturabiliriz.
  1.birincil bölüme Windows 7 kurmayı düşündüğüm için id numarasını NTFS formatı için 07 olarak giriyoruz. Yukardaki şekildeki listeden alıyoruz bu değerleri.
  2.birincil bölüme OpenBSD'yi kurmayı düşündüğüm için bu bölümün id numarasını OpenBSD'nin dosya formatını temsil eden a6 numarasını yine listeden elde ediyoruz.
  3.birincil bölümünü extended DOS olarak belirledim. Bunun id numarası listeden gördüğümüze göre 05 'dir. Bu bölümü extended DOS seçtim çünkü extended DOS bölümlerinde çok sayıda mantıksal bölüm oluşturabiliriz. Linux dağıtımları mantıksal bölümlere rahatlıkla kurulabildiğinden istediğimiz sayıda Linux dağıtımını deneyebiliriz diye düşündüm.
  4.birincil bölümü NTFS olarak belirledim ve doğal olarak id numarası 07 olacak. Bu bölümü yedek alan olarak kullanabildiğimiz gibi istersek buraya 2.bir BSD dağıtımı da kurabiliriz.
  @Fuji03 yazan:
  64+31457280=31457344 bu toplamayı neden yaptığımızıda öğrenebilir miyim iş yerinde sözlü olucamda lütfen yardımcı olunuz.

  OpenBSD kurulum programı 1.birincil bölümün başında varsayılan olarak 64 sector boşluk bırakıyor. Bu boş alandan itibaren Windows 7 için 15 GB lık alan ayıracağız. Yani başka bir deyişle 64 sectör + 15 GB olacak.
  Şimdi 15 GB 'ı sector birimine dönüştürelim.
  1 GB = 1024 MB
  1 MB = 1025 Kilobyte
  1 Kilobyte = 1024 byte
  512 byte = 1 sector
  15 GB x 1024 =15360 MB x 1024 = 15728640 Kilobyte x 1024 = 16106127360 byte /512 byte = 31457280 sector
  Sonuç olarak 15 GB = 31457280 sector eder. 2. birincil bölümün başlangıç sektörünü bulmak için 64 +31457280=31457344
 • eagQ8Q Bunu cd y le windows 7 yüklemediğim içinmi yapıyor neden böyle bir hata veriyor
  http://hizliresim.com/eagQ8Q
 • Evet. Disk 0 ve patition 0 kullanılıyor. Yani aktif olan partisyon ilk partisyon(partition 0). Bu partisyonda yüklenmiş bir işletim sistemi yok. Onun için sistem başlamıyor.
  Eğer OpenBSD'yi kurduysanız OpenBSD ile başlatabiliriz. Bunun için OpenBSD iso'sunu boot edin. Kurulum ekranı karşınıza gelecek. Burada I yerine S yi seçerek Shell 'e düşeceğiz:
  # fdisk -e wd0
  
  komutuyla fdisk'i etkileşim modunda başlatacağız.
  fdisk: 1>
  satırına düşeceğiz. OpenBSD'nin kurulu olduğu partisyonun numarasını kullanarak:
  fdisk: 1> f partisyon_no
  
  fdisk: 1> quit
  
 • Harika bir yazı olmuş. Teşekkürler..
 • Open bsd nin kaç modu var yani modları nelerdir ?
 • Mod dediğiniz mimariler mi?
  Yani 32-bit, 64-bit gibi şeyler mi.

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
 • Bilmiyorum bende anlıyamadım sözlüde sordular Open BSD nin kaç modu vardır en iyi modu hangisidir mod geçişleri nasıl yapılır diye şeyden örnek verdi microsoft un server 2008 windows gibi dedi
 • İnşallah yarar çok teşekkür ediyorum :))
 • mesela release modundan stable ve ya current moduna geçiş nasıl yapılır ? Ve en iyi mod hangisi en güvenli en iyi
 • @Fuji03 yazan:
  mesela release modundan stable ve ya current moduna geçiş nasıl yapılır ? Ve en iyi mod hangisi en güvenli en iyi

  Stable (kararlı) modu en güvenli olanıdır.
  iki yöntemle bsd sisteminizi yükseltebilirsiniz.
  1. Cvsup ile
  2. Upgrade kotu ile
  Ben en kolayını tercih ediyorum :D
  freebsd-update upgrade -r 7.2-RELEASE
  
  freebsd-update upgrade -r 8.2-RELEASE
  
  gibi. örnek vermek maksadıyla iki kod verdim sisteminizi hangi sürüme yükseltecekseniz o dağıtımı yazın.
  Sistem otomatik olarak gerekli dosyaları tarayıp indirip kuracaktır.
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .