Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

FAMP Kurulumu - PKGNG

FAMP Kurulumunu daha önce burada da anlatmıştık, burada anlatacağımız ise PCBSD 9.2 üzerinde PKGNG paket sistemiyle olan daha kolay diyebileceğimiz bir  kurulumdur.
Ufak tefekte olsa önceki kurulumdan bazı farklılıkları vardır.
Anlatım masaüstü bilgisayarlar (localhost) içindir, server sürümleri için değildir.

1. MySQL kurulumu ;


mysql-client ve mysql-server 9.2 de kurulu gelmiyor, uzak depodan sürüm kontrolü ederek istediğiniz sürümü kurabilirsiniz.
% pkg search mysql5
Kurmak içinse örn. 55 serisini kuruyoruz..
pkg install mysql55-client mysql55-server
Devam..
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart
MySQL şifresi belirleyin.!!
# rehash
# mysqladmin -uroot password ‘mysql_şifreni_yaz’
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

2. Apache Kurulumu ;


Aynı şekil sürüm kontrolü yapabilirsiniz..(pkg search apache2)
# pkg install apache22
# echo 'apache22_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
##ServerName www.example.com:80 ## altına altaki komutu ekle
Servername 127.0.0.1

3. phpMyAdmin ve php5 kurulumu ;

# pkg install phpMyAdmin php5-mysql php5-extensions
**phpMyAdmin kurulurken php5 'i de kuruyor, istediğiniz ekstra php5 modülleri varsa, kurulan php5 sürümünüze göre pkg search ile arayıp kurabilirsiniz.
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf ## <ifmodule alias_module> altına ekle
Alias /phpmyadmin /usr/local/www/phpMyAdmin
<directory “/usr/local/www/phpMyAdmin”>
Order allow,deny
Allow from all
</directory>

Devam.
# ln -s /usr/local/www/phpMyAdmin/ /usr/local/www/apache22/data/
# cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
# rm config.inc.php
# cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
# mkdir config ; chmod o+rw config
# cp -a config.inc.php config/ ; chmod o+w config/config.inc.php
# rm config.inc.php
# cp -a config/config.inc.php . ; chmod o-rw config.inc.php ; rm -rf config
# chmod 775 config.inc.php
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart
Artık phpMyAdmin'in arayüzünü görebilmeniz lazımdır.
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/
--
Ayrıca bunlarıda yapınız..
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf ## Dosyanın en altında </ifmodule> altına ekle

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

--
Aynı dosyada <ifmodule dir_module></ifmodule> altında
## Bul
DirectoryIndex index.html
## Değiştir
DirectoryIndex index.php index.html
--
/usr/local/etc/apache22/extra/httpd-languages.conf
## En altına ekle
AddDefaultCharset OnBazı ipuçları ;


* MySql şifre resetleme ;
/etc/rc.conf a bu satırı ekleyin (işlem bitince silebilir veya önüne # getirebilirsiniz)
mysql_args="--skip-grant-tables --skip-networking"
Devam...
mysql -u root mysql
UPDATE user SET password=PASSWORD('
yeni_şifreni_yaz') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart


* MySQL'e Türkçe UTF-8 desteği vermek ;
# cp /usr/local/share/mysql/my-huge.cnf /etc/my.cnf
Dosyayı root ile açın >> /etc/my.cnf
[mysqld] bölümünde gelen ilk boş yere aşağıdakileri ekleyin..
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci

Devam..
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart
*** Sorun yaşarsanız MySQL şifrenizi resetlemek gerekebilir.


* Apache Mod_rewrite ;
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf  ta
<directory "/usr/local/www/apache22/data"></directory> bir kaç satır altında
--
Bul
AllowOverride None
Değiştir
AllowOverride All


* Public_html ; (sanal dizin)
Örn: ev dizinine veya başka bir yerde olabilir, public_html diye bir dizin açılır.
% mkdir public_html
# ln -s /home/kul_adı/public_html /usr/local/www/apache22/data/
yazma izni içinde
# chmod -R 777 /home/kul_adı/public_html
Adres satırı böyle olunca public_html içindesiniz
http://127.0.0.1/public_html/


* PhpMyAdmin de İçe aktar boyutunu artırmak ;
php.ini oluştur.
# cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini
/usr/local/etc/php.ini açın ve ilgili satırları/rakamları düzenleyin.
upload_max_filesize = 40M
post_max_size =
50M
Devam ..
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart
İşlem sonrası PhpMyAdmin içe aktar 40MB olacaktır.

Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .