Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

FAMP Kurulumu - (FreeBSD, Pc-BSD)

F.A.M.P = FreeBSD, Apache, MySQL, PHP ve PhpMyAdmin'in kısaltmasıdır.
Öncelikle anlatım masaüstü bilgisayarlar içindir, server sürümleri için değildir.
Kurulum PC-BSD 8.2 de gerçekleşmiştir.(9.x 'a da olmaktadır)
Aslında buna kurulumdan ziyade "derleme" demek daha doğru olur, zatende öyle.
Burada anlatılanlar pkg ile de kurulabilir ama derleyerek kurmanız FAMP performansı açısından daha iyi olacaktır.

1. MySQL kurulumu ;


Normalde Pc-bsd kurulduğunda mysql kuruludur ama kontrol edin.
$ pkg_info -Ex mysql-client mysql-server
kurulu değilse altaki komutları verip kurun.
# cd /usr/ports/databases/mysql55-client ; make install clean
# cd /usr/ports/databases/mysql55-server ; make install clean
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart
MySQL şifresi belirle
# rehash
# mysqladmin -uroot password ‘mysql_şifreni_yaz’
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart


2. Apache Kurulumu ;


# cd /usr/ports/www/apache22 ; make install clean
# echo 'apache22_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
    ##ServerName www.example.com:80 ## altına altaki komutu ekle
    Servername 127.0.0.1
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 start
http://127.0.0.1/ adresinde It works! gördüyseniz Apache işlemi tamamdır.


3. PHP Kurulumu ;


# cd /usr/ports/lang/php5 ; make install clean
# cd /usr/ports/lang/php5-extensions ; make install clean
**Not**
"bzip2", "zip", "mysqli database sport" ve "APACHE Build Apache module" seçmeyi unutmayın.
# cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf ## Dosyanın en altında altına ekle
   
    AddType application/x-httpd-php .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
Aynı dosyada <ifmodule dir_module> altında
## Bul
    DirectoryIndex index.html
## Değiştir
    DirectoryIndex index.php index.html

/usr/local/etc/apache22/extra/httpd-languages.conf
## En altına ekle
    AddDefaultCharset On
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart


4. phpMyAdmin kurulumu ;


# cd /usr/ports/databases/phpmyadmin ; make install clean
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf ## </ifmodule><ifmodule alias_module> altına ekle  
    Alias /phpmyadmin /usr/local/www/phpMyAdmin
   <directory “/usr/local/www/phpMyAdmin”>
   Order allow,deny
   Allow from all
   </directory>
Devam.
# ln -s /usr/local/www/phpMyAdmin/ /usr/local/www/apache22/data/
# cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
# rm config.inc.php
# cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
# mkdir config ; chmod o+rw config
# cp -a config.inc.php config/ ; chmod o+w config/config.inc.php
# rm config.inc.php
# cp -a config/config.inc.php . ; chmod o-rw config.inc.php ; rm -rf config
# chmod 775 config.inc.php
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart
Artık phpMyAdmin'in arayüzünü görebilmeniz lazımdır.
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/


** Sorunlar, Çözümler, İp uçları ;


* phpMyAdmin girince böyle bir hata alırsanız tarayıcı çerezlerini silin.
    phpMyAdmin - Error
    Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly.

* MySql şifre resetleme ;


phpMyAdmin'in arayüzünü görüyor ama şifre problemi yüzünden içeri giremiyorsanız MySql şifresini resetlemek gerek.
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop
# mv /var/db/mysql /var/db/mysql_old
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start
# /usr/local/bin/mysqladmin -u root password 'yeni_şifre_gir'

* MySQL'e tam UTF-8 desteği vermek ;


Eğer MySQL'de karakter problemleri yaşarsanız kurduğunuz mysql55-server'i önce durdurun.
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestop
Ardından kaldırın.(sürüm no'su değişik olabilir sizde hangisi varsa onu eklersiniz.)
# cd /usr/ports/databases/mysql55-server ; make deinstall
Ardından da böyle derleyebilirsiniz.
# make BUILD_OPTIMIZED=yes BUILD_STATIC=yes WITH_CHARSET=utf8 WITH_COLLATION=utf8_general_ci install
Devam..
# cp /usr/local/share/mysql/my-huge.cnf /etc/my.cnf
Dosyayı açın >> /etc/my.cnf
[mysqld] bölümünde gelen ilk boş yere aşağıdakileri ekleyin..
    init_connect='SET collation_connection = utf8_general_ci'
    init_connect='SET NAMES utf8'
    default-character-set=utf8 //Eğer mysql başlatmada sorun yaşarsanız, sadece bu satırı silin ve my.cnf de
[mysql] bölümüne ekleyin.
    character-set-server=utf8
    collation-server=utf8_general_ci
    skip-character-set-client-handshake
Devam..
# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart
Sorun yaşarsanız MySQL şifrenizi resetlemek gerekebilir.

* Apache Mod_rewrite ;


/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
<directory "/usr/local/www/apache22/data"> bir kaç satır altında
--
Bul
    AllowOverride None
Değiştir
    AllowOverride All

* Public_html ; (sanal dizin)


Örn: ev dizinine veya başka bir yerde olabilir, public_html diye bir dizin açılır.
% mkdir public_html
# ln -s /home/kul_adı/public_html /usr/local/www/apache22/data/
yazma izni içinde
# chmod -R 777 /home/kul_adı/public_html
Adres satırı böyle olunca public_html içindesiniz
http://127.0.0.1/public_html/

* Mysql Data Dizininin Yerinin Değiştirilmesi ; (sağlama almak)


Kök dizinde yer sıkıntısı çekiyorsanız, veya format gibi durumlarda Mysql DB'sinin uçmasını istemiyorsanız, Mysql DB'sini başka disk bölümünde, örn. depo olarak kullandığınız bir bölümde tutabilirsiniz.
(İşlemi yapmadan önce /var/db/mysql dizinini bir yere kopyalamanız iyi olur, zira move [mv] komutunu kullanacağız.)
# mv /var/db/mysql /nerede/bu/mysql-dizini/
# ln -s /nerede/bu/mysql-dizini/mysql /var/db/mysql
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart

* PhpMyAdmin de İçe aktar boyutunu artırmak ;


/usr/local/etc/php.ini açın ve ilgili satırları düzenleyin.
    upload_max_filesize = 40M
    post_max_size = 50M
Devam ..
# /usr/local/etc/rc.d/apache22 restart ; /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart
İşlem sonrası PhpMyAdmin içe aktar 40MB olacaktır.</directory></ifmodule>

Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!

Yorumlar

 • Freebsd 9.1 'de yukarda belirtildiği şekide Apache kurdunuz ve yapılandırdınız. Sıra geldi Apache'ı başlatmaya:
  # /usr/local/etc/rc.d/apache22 start
  
  Aşağıdaki gibi bir çıktı alabilirsiniz ve Apache başlatılamaz:
  Performing sanity check on apache22 configuration:
  Syntax OK
  apache22 not running? (check /var/run/httpd.pid).
  Performing sanity check on apache22 configuration:
  Syntax OK
  Starting apache22.
  /usr/local/etc/rc.d/apache22: WARNING: failed to start apache22

  Bu sorunu çözmek için /usr/local/etc/apache22/httpd.conf dosyasını aşağıdaki şekilde düzenleyiniz:
  LoadModule unique_id_module libexec/apache22/mod_unique_id.so
  yazan satırı bulup önüne # işareti koyarak mod_unique'i devre dışı bırakınız.
  Kaynak:
  http://forums.freebsd.org/archive/index.php/t-30493.html
 • Katkı için teşekkürler @doctur, görünen o ki FAMP a yani Localhost olayınada el atmışsın hayırlı olsun.
  Ben Linux'larda da Localhost olayını çok kullandım ama itiraf etmeleyim ki BSD Localhost kullanmak daha bir kolay ve keyifli oldu, çözemediğim sorun olmadı şimdiye kadar.
   Kim bilir belkide Linux'larda yetişip geldiğim için böyle oldu bilemiyorum ama BSD Localhost hakikaten daha sorunsuz oluyor, sorun olsa bile derleyerek filan daha çabuk çözüme ulaşılıyor, sanırım BSD nin yapısı bu olaya daha müsait.
  Hasılı isabetli bir karar vermişsin, kolaylıklar dilerim. ::D)

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .