Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

FAMP Kurulumu – FreeBSD 10.1

1. MySQL kurulumu ;


Bu 3. cü FAMP kurulumu anlatımım, bu anlatımda FreeBSD 10.1 üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Öncekilere nazaran biraz daha farklılıkları vardır.

( apache24, mod_php5, mysql55-client  mysql55-server, php5, php5-extensions, phpMyAdmin )

Öncelikle MySql kurulu değilse kurun, kuruluysa bu adımı geçin.

Ayrıca MySql yerine MariaDB de kurabilirsiniz, konusu burada geçmişti.
# pkg install mysql55-client mysql55-server
# echo 'mysql_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
# service mysql-server onestart

MySQL şifresi belirleyin.!!
# rehash
# mysqladmin -uroot password ‘mysql_şifreni_yaz’
# service mysql-server onestop ; service mysql-server onestart
2. Apache Kurulumu ;


# pkg install apache24
# echo 'apache24_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

/usr/local/etc/apache24/httpd.conf
Bul
#ServerName www.example.com:80
+ Altına ekle
Servername 127.0.0.1

Bul
DirectoryIndex index.html
+ Altına ekle
DirectoryIndex index.php index.html

<FilesMatch "\.php$">
SetHandler application/x-httpd-php

<FilesMatch "\.phps$">
 SetHandler application/x-httpd-php-source
3. phpMyAdmin ve php5 kurulumu ;


# pkg install phpMyAdmin php5-mysql php5-extensions mod_php5
Devam...
ln -s /usr/local/www/phpMyAdmin/ /usr/local/www/apache24/data/
cd /usr/local/www/phpMyAdmin/
rm config.inc.php
cp -a config.sample.inc.php config.inc.php
mkdir config ; chmod o+rw config
cp -a config.inc.php config/ ; chmod o+w config/config.inc.php
rm config.inc.php
cp -a config/config.inc.php . ; chmod o-rw config.inc.php ; rm -rf config
chmod 775 config.inc.php
service apache24 onerestart ; service mysql-server onerestart

Artık phpMyAdmin'in arayüzünü görebilmeniz lazımdır.
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/
/usr/local/etc/apache24/extra/httpd-languages.conf
+ En altına ekle
AddDefaultCharset On


Bazı ipuçları ;


* MySql şifre resetleme ;
/etc/rc.conf a bu satırı ekleyin (işlem bitince silin veya önüne # getirin)
mysql_args="–skip-grant-tables –skip-networking"
Devam…
mysql -u root mysql
UPDATE user SET password=PASSWORD('yeni_şifreni_yaz') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
service mysql-server onestop ; service mysql-server onestart
* MySQL'e Türkçe UTF-8 desteği vermek ;
# cp /usr/local/share/mysql/my-huge.cnf /usr/local/etc/my.cnf
Dosyayı root ile açın >> /usr/local/etc/my.cnf
[mysqld] bölümünde gelen ilk boş yere aşağıdakileri ekleyin..
character-set-server=utf8
 collation-server=utf8_general_ci

Devam..
# service mysql-server onestart

*** Sorun yaşarsanız MySQL şifrenizi resetlemek gerekebilir.
* Apache Mod_rewrite ;
/usr/local/etc/apache24/httpd.conf
Bul
AllowOverride None
+ Değiştir
AllowOverride All

Bul (diyezi # kaldır)
#LoadModule rewrite_module libexec/apache24/mod_rewrite.so
+ Değiştir
LoadModule rewrite_module libexec/apache24/mod_rewrite.so

* Public_html ; (sanal dizin)
Örn: ev dizinine veya başka bir yerde olabilir, public_html diye bir dizin açılır.
% mkdir public_html
# ln -s /home/kul_adı/public_html /usr/local/www/apache24/data/

yazma izni içinde
# chmod -R 777 /home/kul_adı/public_html

Adres satırı böyle olunca public_html içindesiniz
http://127.0.0.1/public_html/
* PhpMyAdmin de İçe aktar boyutunu artırmak ;
php.ini oluştur.
# cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

/usr/local/etc/php.ini açın ve ilgili satırları/rakamları düzenleyin.
upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 50M

Devam ..
# service apache24 restart ; service mysql-server restart

İşlem sonrası PhpMyAdmin içe aktar 40MB olacaktır.

Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .