Maceraya hazır mısın! bir BSD almaz mısın?

Bu konuya katılanlar

Duyuru
* Forum tasarımımız yenilendi.
* FreeBSD 10.4 - RELEASE Final çıktı.
* FreeBSD 11.1 - RELEASE Final çıktı.
Son Mesajlar
Çevrimiçi (0)

Konsol değiştirmek ve renklendirmek

FreeBSD altında sh, csh gibi konsolda denilen kabuklardan bash kabuğuna geçmek isterseniz, altaki komutu verin.
$ chsh -s /usr/local/bin/bash kullanıcı_adı
(!!! kullanıcı şifresini verin)Ardından bash konsolunun bazı kısımlarını renklendirmek için, ~/.bashrc dosyasına altakileri yapıştırın.
# Bash RC
C1=$'\[e[0;30m\]'    # black
C2=$'\[e[1;30m\]'    # dark gray
C3=$'\[e[0;31m\]'    # red
C4=$'\[e[1;31m\]'    # light red
C5=$'\[e[0;32m\]'    # green
C6=$'\[e[1;32m\]'    # light green
C7=$'\[e[0;33m\]'    # brown
C8=$'\[e[1;33m\]'    # yellow
C9=$'\[e[0;34m\]'    # blue
C10=$'\[e[1;34m\]'   # light blue
C11=$'\[e[0;35m\]'   # purple
C12=$'\[e[1;35m\]'   # light purple
C13=$'\[e[0;36m\]'   # cyan
C14=$'\[e[1;36m\]'   # light cyan
C15=$'\[e[0;37m\]'   # light gray
C16=$'\[e[1;37m\]'   # white
CCLR=$'\[e[0m\]'     # neutral

case $TERM in
('cons25'|'linux'|'mach-color'|'vt100')
PS1="[$C5u$CCLR@$C9h$CCLR:$C13W$CCLR]\$ " ;;
(*)
PS1="[[\33]0;u@H:w s(L$SHLVL/Jj/##)/l V\07]$C5u$CCLR@$C9h$CCLR:$C13W$CCLR]\$ " ;;
esac
if [ $TERM == 'xterm' ]; then
TERM=xterm-color
fi
alias ls='ls -G'

if ((EUID == 0)); then
alias gls='gls --color=auto -A'
else
alias gls='gls --color=auto'
fi
alias grep='grep --color=auto'
alias rdesktop='rdesktop -g 1024x768 -f -a 24 -x l -r disk:$USER=$HOME'
shopt -s checkwinsize
shopt -s extglob
shopt -u progcomp
###

Root konsolu için
# chsh -s /usr/local/bin/bash root
(!!! root şifresini verin)ve /root/.bashrc dosyasına üsteki komutları yapıştırın..bashrc dosyası yoksa yeniden oluşturabilirsiniz.konsole-bash.png

Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!

Yorumlar

 • CSH konsolunuda renklendirmek isterseniz altaki işlemleri yapınız.
  Önce hangi konsolu kullandığınızı kontrol edin.
  % echo $SHELL
  
  /bin/csh çıkarsa devam edin, ~/.cshrc dosyasını olası durumlara karşı yedekleyiniz, sonrada devam.
  Bul
  setenv	EDITOR	vi
  setenv	PAGER	more
  setenv	BLOCKSIZE	K
  
  Altına ekle
  setenv  LSCOLORS ExGxFxdxCxegedabagExEx
  setenv  CLICOLOR yes
  
  Bul (bunun gibi bir satırdır)
  set prompt = "%B[%n@%m %~]%# "
  
  Değiştir
  set prompt = "[%{33[0;32m%}%n%{33[0m%}@%{33[0;32m%}%m%{33[0m%}] [%{33[0;36m%}%P%{33[0m%}] [%{33[0;37m%}`uname -sr`%{33[0m%}] %{33[1;33m%}%/n%{33[0;32m%}%%{33[0m%} "
  
  İşlemler sonrası (en üst satır) böyle görünecektir, isteyen aynı işlemleri root konsolunada yapabilir ama bence iki konsol aynı olmasın böylesi kafa karıştıracaktır, daha farklı yaparsa sorun olmaz tabii.
  freebsd-csh.png

  Maceraya hazır mısın?  Bir BSD almaz mısın!
Yorum yapmak için Oturum Açın yada Kayıt Olun .